Nasza wspólnota, posiadająca swoje korzenie w Odnowie w Duchu Świętym zfederalizowała się z Apostolskim Ruchem Wiary. Ruch zrzesza różne katolickie wspólnoty charyzmatyczne takie jak np.: Bet Lechem, Chefsiba, Siloe, Tabita, Terebint, Abba.

Apostolski Ruch Wiary został w 2018 zatwierdzony przez kardynała Nycza, odpowiedzialnymi i asystentem kościelnym został powołany ks. Piotr Jasek, orionista.

Celem Apostolskiego Ruchu Wiary jest:

- krzewienie wiary w różnych grupach społecznych, apostolstwo
- reewangelizacja osób ochrzczonych (doprowadzenie ich do osobistej relacji z Jezusem)
- formowanie uczniowskie w nurcie katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji

STRONA GŁÓWNA: http://ruchwiary.pl/
STATUT http://ruchwiary.pl/wp-content/uploads/2019/01/STATUT_ARW.pdf