Celem wspólnoty jest osobiste wzrastanie w wierze i służba w parafii według otrzymanych uzdolnień i darów Ducha Świętego.

CELE WSPÓLNOTY BOŻY POKÓJ można również ująć w 4 słowach:

WIARA + UZDROWIENIE + CHWAŁA + MISJA

1. Wiara - budowanie wiary na bazie Słowa Bożego
2. Uzdrowienie - przeżywanie osobistego uzdrowienia, a także świadomość mocy Imienia Jezus
3. Chwała - wzrastanie w biblijnym poznawaniu i doświadczaniu chwały Bożej
4. Misja - formacja Odnowy w Duchu Świętym, formacja SNE, misja uczniowska (formowanie uczniów we wspólnocie - spotkania animatorów z liderem), misja apostolska - głoszenie Ewangelii.

 

Nie fruwamy pod sufitem, nie lewitujemy i nie udajemy świętych :)
Wprowadzamy w czyn to, czego oczekuje od nas sam Jezus, czyli najpierw sami się nawracamy, później oddajemy Jezusowi kontrolę nad całym naszym życiem i pozwalamy, by On napełnił nas Duchem Świętym. Wtedy możemy żyć chrześcijaństwem „na full”. Nie wymyśliliśmy sobie tego, to jest obietnica samego Jezusa: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.
(Łk 24, 49).

 

Czym jest uwielbienie? - konferencja Marcina Zielińskiego ze wspólnoty "Głos Pana" ze Skierniewic