Celem wspólnoty jest osobiste wzrastanie w wierze i służba w parafii według otrzymanych uzdolnień i darów Ducha Świętego.

   Nie fruwamy pod sufitem, nie lewitujemy i nie udajemy świętych. Wprowadzamy w czyn to, czego oczekuje od nas sam Jezus, czyli najpierw sami się nawracamy, później oddajemy Jezusowi kontrolę nad całym naszym życiem i pozwalamy, by On napełnił nas Duchem Świętym. Wtedy możemy żyć chrześcijaństwem „na full”. Nie wymyśliliśmy sobie tego, to jest obietnica samego Jezusa: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.(Łk 24, 49)

   W centrum każdego spotkania jest rozważane Słowo Boże wraz z komentarzem księdza. Na spotkaniu uwielbiamy Boga, modlimy się o napełnienie mocą Ducha Świętego. Raz w miesiącu mamy katechezę formacyjną, dzielenie się doświadczeniem wiary w małych grupkach, a także agapę.

 

Czym jest uwielbienie? - konferencja Marcina Zielińskiego ze wspólnoty "Głos Pana" ze Skierniewic