Niech zamieszka w was bogactwo nauki Chrystusa: pouczajcie z całą mądrością i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach. I cokolwiek czynicie słowem lub czynem – wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. Kol 3,16-17

Nasza propozycja formacji - Wspólnoty Boży Pokój:

PODSTAWA:

1. REO lub Kurs Nowe Życie (lub jedno i drugie)
2. Kurs Biblijny - 2 letni cykl comiesięcznych spotkań gruntujących wiedzę biblijną
3. Rekolekcje Uzdrowienia Wspomnień
4. Coroczny wyjazd integracyjno formacyjny Apostolskiego Ruchu Wiary

REKOLEKCJE ROZWIJAJĄCE SŁUŻBĘ

1. Kurs modlitwy wstawienniczej
2. Kurs przygotowujący do ewangelizacji
3. Kurs rozwijający prowadzenie uwielbienia we wspólnocie
4. Kurs dla liderów, animatorów

REKOLEKCJE ROZWIJAJĄCE ŻYCIE DUCHOWE

1. Rekolekcje ignacjańskie
2. Rekolekcje małżeńskie - www.spotkaniamalzenskie.pl (dialog małżeński, rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, rekolekcje dla narzeczonych)

FORMACJA CODZIENNA


1. Osobista modlitwa - codzienne spotkanie z żywym Bogiem.
2. Codzienne studium Pisma Świętego (codzienna praca z zeszytami formacyjnymi dla osób, które są po REO lub Kursie Nowe Życie).
3. Regularne uczestnictwo we wspólnocie.
4. Regularne korzystanie z sakramentów świętych (szczególnie pojednania i Eucharystii).
5. Podejmowanie służby w Kościele, w parafii, we wspólnocie.


Osoba odpowiedzialna za kierowanie formacją we wspólnocie:
Anna Kamińska


MODELE FORMACYJNE DLA WSPÓLNOT CHARYZMATYCZNYCH:

Formacja Szkoły Nowej Ewangelizacji:

SNE OTWOCK
http://sneotwock.fundacjazanim.pl/o-kursach

1. Kurs Nowe Życie
2. Kurs Emaus
3. Kurs Jan


OGÓLNA WIZJA FORMACJI SNE GLIWICE:
http://snegliwice.org/formacja/

Rok pierwszy: mała grupka dzielenia
Rok drugi: podejmowani pierwszych odpowiedzialności we wspólnocie, polecany jest kurs Nadziei, kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej
Rok trzeci: Kurs Jan i kurs Paweł

Rok czwarty: Kurs Jezus w Czterech Ewangeliach oraz Historia Zbawienia
Rok piąty: Kurs Mojżesz i Sekret Pawła.

Pierwsze dwa lata we wspólnocie: KURS BIBLIJNY http://ruchwiary.pl/o-kursie-biblijnym/


ELEMENTY FORMACJI
(życie modlitewno sakramentalne): http://snegliwice.org/formacja/elementy/

Formacja Odnowy w Duchu Świętym:


1. Krok pierwszy - REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy) - zmiana podejścia do wiary z tylko rozumowego do rozumowego połączonego z sercem. Zakochanie się w Jezusie. Doświadczenie miłości Ojca. Przyjęcie Jezusa jako Pana, ale także zaprzyjaźnienie się z Nim jako naszym Bratem. Modlitwa o Odrodzenie w Duchu Świętym.

2. Krok drugi - rok po REO - UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ - rekolekcje uzdrawiające rany serca. Dzięki tym rekolekcjom zaczynamy otwierać się na relacje z innymi braćmi i siostrami bez bagażu własnych zranień. Dzięki wolności wewnętrznej otwieramy się na radosną służbę Kościołowi.

3. Krok trzeci - rekolekcje zapalające i uzdalniające nas do owocnej służby (do wyboru): Kurs Animatora lub Kurs Modlitwy Wstawienniczej (lub rok po roku jedno i drugie).

4. Krok czwarty - dla odkrywających dar nauczania, katechizowania - Kurs Wiedzy Biblijnej, a po nim Kurs Katechetyczny. Oba kursy prowadzone są w formie wykładów na UKSW. Gruntują znajomość Biblii jak i sposobów skutecznego przemawiania.

Oprócz podstawowych rekolekcji jest także wiele weekendowych lub tygodniowych kursów uzupełniających formację .