Zdjęcie z dnia 8 stycznia 2019r. (I Rocznica Wspólnoty), obecni z nami księża: (na dole) ks. Michał Kamińki FDP (opiekun wspólnoty) oraz (na górze) ks. Jacek Pawlicki FDP (proboszcz parafii)

"Boży Pokój"

Wspólnota powstała w styczniu 2018r. Wcześniej, jesienią 2017r. rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne REO przy parafii św. Józefa Robotnika (księży orionistów) w Wołominie. Wzięło w nich udział około 60 osób z Wołomina, Kobyłki, Tłuszcza, Ząbek i okolic podwarszawskich. Po ukończonych rekolekcjach od razu zaczęły się spotkania nowo powstałej grupy osób - uformowanych rekolekcjami ewngelizacyjnymi. Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia 2018r, na które przyszło około 30 osób. Nazwa nowo powstałej wspólnoty była już od początku gotowa, rozeznana i zatwierdzona przez księdza proboszcza.

Wcześniej, wiele osób z parafii miało pragnienie powstania grupy charyzmatycznej przy parafii. Bardzo wiele dobrego przygotowania duchowego wykonały osoby z parafialnego Domowego Kościoła. Ich modlitwy wstawiennicze oraz Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie obudziły wiele serc do żywszej wiary i gorętszego świadczenia o Jezusie. Wspólnota zatem miała już przygotowany grunt.

Osoby, które najwięcej przyczyniły się do powstania grupy to: Agnieszka Dymerska (wiele lat modliła się o powstanie grupy), Robert Skassa (Domowy Kościół), Marika Pik (prowadząca rekolekcje REO - członikini warszawskiej wspólnoty "Pójdź za Mną"), ksiądz Paweł Żelichowski - otwarty na pomoc i towarzyszenie duchowe i przede wszystkim sam ksiądz proboszcz - ks. Jacek Pawlicki. Bez tych osób wspólnoty by nie było. Dziękujemy Panu za Jego dobroć i łaskawość!

Obecnie odpowiedzialnym za wspólnotę jest ks. Michał Kamiński FDP, liderem Jacek Piotrowicz (514825355).