Wybierz artykuł::

» Czy choroba to krzyż?

Czy choroba jest krzyżem?


» Bóg zesłał cierpienia na Hioba?


» Podnoszenie rąk na Ojcze Nasz

Czy wolno w czasie Ojcze nasz podnosić ręce?