WZMOCNIJ SWOJĄ WIARĘ W UZDROWIENIE W OPARCIU O SŁOWO BOŻE

1. Zostaliśmy już uzdrowieni! To się dokonało. Jezus „już się tym zajął!” Uzdrowienie jest w ranach Jezusa. Czas dokonany i trwający.

Iz 53:4-5 Oto on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia, a my uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga. Lecz on był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni.

2. Nieprawdą jest, że w Starym Testamencie Bóg jest inny niż w Nowym Testamencie. W jednej i drugiej części Pisma Świętego przekonuje nas, że Jego wolą jest nasze uzdrowienie fizyczne.

Wj 23:25 Wy będziecie służyć Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi wasz chleb i waszą wodę, i oddali od was choroby.

Ps 103:3 On przebacza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie twe słabości.

3. Bóg jest ten sam wczoraj i dziś na wieki. Jezus jest Bogiem. Nie jest inny w Starym Testamencie i inny w Nowym Testamencie.

Hbr 13, 8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam – i aż na wieki!

4. Nieprawdą jest, że w Biblii chodzi tylko o „uzdrowienie duchowe”. W Biblii nie ma pojęcia „uzdrowienia duchowego”. Bóg jeśli przemienia serce i ducha, to daje NOWEGO ducha i NOWE serce. Ciało człowieka zaś pozostaje TO SAMO, ale dzięki śmierci Jezusa – uzdrowione z choroby.

Ez 36, 26 Dam wam nowe serce i nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. Wyjmę z waszej piersi serce kamienne, a dam wam serce z ciała.

5. Jezus przyszedł na ziemię niszczyć dzieła diabła, a więc także odbierać diabłu choroby, które pochodzą od niego.

Dz 10, 38 Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Szedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła, bo Bóg był z Nim.

6. Jezus zasiadł na tronie Ojca, upoważnił nas, abyśmy bezpośrednio prosili Ojca o co chcemy w Jego Imię, a On (Ojciec) to nam spełni, pod warunkiem, że będzie to Jego wolą (a uzdrowienie jest wolą Bożą).

J 16, 26-27 W owym dniu sami będziecie prosić Ojca w moje imię. A nie mówię, że to Ja będę prosił Ojca za wami, sam Ojciec bowiem was kocha, gdyż wy darzycie Mnie miłością i wierzycie, że przyszedłem od Boga.

7. Tym, którzy uwierzą…

Mk 16, 17-18 Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami,18węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”.

8. A wiara to: Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej. Hbr 11, 1

9. Bo w uzdrowieniu chodzi o to, że… BÓG JEST DOBRY i HOJNY! To diabeł niszczy, kradnie i zabija (zdrowie, szczęście, wiarę, nadzieję).

J 10,10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni.

Napisz świadectwo z uzdrowienia po Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie