Boża wola w naszym życiu Rozeznawanie Bożego Planu - Grzegorz Kurowski Terebint 29.01.2019 - Konferencja w oparciu o Słowo Boże o tym czego pragnie Bóg w naszym życiu i jak my mamy poznawać Jego wolę dla nas. Grzegorz jest liderem wspólnoty Terebint z Tłuszcza https://www.facebook.com/terebint/, która działa jako Apostolski Ruch Wiary https://www.facebook.com/ruchwiary/

 

Rdz 1, 27- człowiek stworzony na obraz Boga i Bóg błogosławi człowiekowi a to błogosławieństwo jest staleaktualne.

J 6, 40 ‘ Tak wola Ojca jest… aby każdy kto we Mnie wierzy miał życie wieczne a Ja go wskrzesze w dniu ostatecznym.’

J10,10 – wolą Boga jest, aby każdy miał życie w obfitości.

Mądrości 1, 13-14 Bóg nie stworzył chorób ani śmierci, ( lecz są one konsekwencja grzechu pierworodnego).

Plan Boga w moim życiu to żyć w obfitości.

1.    Jak rozeznać wolę Boga dla mnie?

- poprzez życie w łączności z Chrystusem (modlitwa Słowem Bożym, spowiedź, unikanie grzechów i życie sakramentalne);

- w trudnych decyzjach przydatny jest post, który poprzez rezygnację z jakieś rzeczy powoduje pustą przestrzeń, która może stać się idealnym miejscem na dialog otwarty z Bogiem, aby Go usłyszeć ( nie zagadywać, lecz nastawić się na słuchanie);

- w trudnych decyzjach skuteczna jest też rozmowa z osobami nam najbliższymi i zaufanymi (współmałżonek, rodzina, ksiądz spowiednik)

- sny, Bóg jak w przypadku św. Józef (Mt 2, 13) posługuje się snami. Należy po przebudzeniu prosić Boga, aby wskazał, co chciał przekazać mi poprzez sen. 

- a co robić, jeśli nie słyszę, co Bóg do mnie mówi? Wówczas jest to czas, aby mocniej i silniej przylgnąć do Bożego Słowa, zaszczepić się w Nim jak winorośl w pędzie winogrona. NIGDY działanie NAD RELACJA z BOGIEM!

- niebezpieczne jest ciągłe powracanie do przeszłości i ciągłe wyrzucanie sobie grzechów, decyzji sprzed nawrócenia (np. niepotrzebnie się ożeniliśmy, czemu podjąłem taka decyzje…). Pamiętajmy, że Bóg jest PONAD przeszłość i z każdego miejsca w naszym życiu wyprowadza DOBRO dla NAS. ON buduje od TEGO miejsca, w którym jesteśmy na nowo, dlatego i my powinnyśmy się skupić na teraźniejszości na tym co TERAZ mogę zrobić aby zrobić zgodnie z wolą Boga.

- wypełnianie woli Boga to WYZWANIE i POTRZEBA konieczności pogodzenia się z brakami we mnie. Potrzeba odwagi i wiary w BOGA i Jego MIŁOŚĆ do mnie, bo ja nie umiem i nie wiem jak coś mam zrobić. LECZ BÓG wie i może sam tego we mnie i moim życiu dokonać. On ma plan na wszystko w moim życiu i odsłania je krok po kroku. Nam trzeba iść krok za krokiem za Bogiem. (tzn kiedy Bóg mówi, że chce abym ewangelizował a ja nie umiem dobrze mówić, nie ma wiedzy teologicznej ani doświadczenia i jestem nieśmiały – wówczas Bóg wymaga ode mnie odwagi i ufności, że ON sam mnie przygotuje i sam wyśle tak gdzie z tym co mam i umiem i nie umiem poszedł i głosił Jego Słowo; potem pokaże mi warsztat lub rekolekcje, które mi pomogą przygotować się lepiej i kiedyś jak Marcin Zieliński będę głosić Słowo Boga do tysięcy. JA mam tylko dać się oprowadzić – Bóg sam resztą zaradzi)

 

2.  Kryteria rozeznania.

- pewność, że Bóg daje mi to pragnienie;

- pragnienie jest ZGODNE z Pismem Św i nauczaniem Kościoła Katolickiego

- pragnienie jest zgodne ze znakami czasu w Kościele (otwartość na ewangelizacje, lub młodzież)

- pragnienie jest zgodne z wolą przełożonych (lidera wspólnoty, księdza prowadzącego, proboszcza, biskupa, Papieża)

- decyzji towarzyszy POKÓJ SERCA pomimo trudnej decyzji ( rozeznanie wg sw Ignacego Loyoli)

- pragnienie jest ZGODNE z MOJĄ WOLĄ (nigdy pod pręgieżem) - Bóg NIGDY nie działa wbrew naszej naturze i woli, gdyż uczynił nas wolnymi, np. coś się we mnie butuje, kiedy myślę, aby pójść na księdza – czyli nie jest to wolą Boga, gdyż Bóg nie zmusza nikogo i daje pragnienia zgodne z pragnieniami (podobnie też mówi ks Bashobora)