Dr Mary Healy - katoliczka, pracuje jako profesor w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit (Stan Michigan, USA), aktualnie jest przewodniczącą Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. Papież Franciszek docenił jej pracę i włączył do Papieskiej Komisji Biblijnej.

1. Kościół wzywa do nowej ewangelizacji.

 

2. Modlitwa o uzdrowienie, która zawsze działa.


3. Czy Bóg zsyła cierpienie? Karze ludzi?


4. Jezus uzdrowił muzułmanów. Przyjęli go jako zbawiciela i Pana.


5. Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw?


6. Co mówi Duch do Kościoła na ten właśnie czas?


7. Otrzymacie Jego moc

8. Czekajcie na obietnicę Ojca

9. Charyzmaty Ducha Świętego

10. Moja przemiana jest możliwa

11. Jezus uzdrawia dziś