o. Szymon Hiżycki OSIEM DUCHÓW ZŁA - o. opat Szymon Hiżycki OSB (na podstawie nauczania Ewagriusza z Pontu). Ojcowie pustyni potrafili ukazać systematykę działania złych duchów. Na podstawie doświadczeń ojców pustyni Grzegorz Wielki wprowadził kodeks 7 grzechów głównych. Diabeł przychodzi najpierw z pokusą obżarstwa - także duchowego. Kolejny jego krok to nieczystość, dalej chciwość. Ten stan powoduje w sercu gniew, smutek. Człowiek wpędza się w stan niezadowolenia ze wszystkiego - acedii. Jeśli uda mu się pokonać błędne koło najcześciej wpada w pychę i próżna chwałę uważając siebie za świętego.

O. opat Szymon Hiżycki, benedyktyn, ur. w 1980r., specjalista starożytnego monastycyzmu.

1. Osiem duchów zła - Wstęp. Rekolekcje z Ewagriuszem z Pontu

2. Osiem duchów zła - Porządek złych myśli według Ewagriusza z Pontu

3. Osiem duchów zła - Obżarstwo

4. Osiem duchów zła - Nieczystość

5. Osiem duchów zła - Chciwość

6. Osiem duchów zła - Gniew

7. Osiem duchów zła - Smutek

8. Osiem duchów zła - Acedia

9. Osiem duchów zła - Błędne koło

10. Osiem duchów zła - Próżna chwała

11. Osiem duchów zła - Pycha

12. Osiem duchów zła - Środki zaradcze