Zapraszamy do oglądania naszego nowego portalu ewangelizacyjnego "Prowadzi mnie Jezus". Strona FB i YT zawiera świadectwa mocy Boga, świadectwa nawróceń, uzdrowień, nauczania i modlitwę o uzdrowienie.

Strona FB: https://www.facebook.com/prowadzimnieJezus/

Strona YT: https://www.youtube.com/user/skassa