1 Tes 5,23
Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech was całych – to jest ducha, duszę i ciało – zachowa bez skazy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje i On tego dokona.


Ps 55, 19
Zapewni mi pokój i mnie wybawi od tych, co na mnie nastają, bo liczni są moi przeciwnicy.


Ps 119, 165

Wielki pokój dla miłujących Twe Prawo, tacy nie mogą się potknąć.

Ps 122, 6-7
Jeruzalem, proś o to, co służy pokojowi, i o pomyślność dla tych, co cię miłują. Niech pokój będzie w murach twoich i pomyślność w twoich pałacach!

Ps 122, 8
Za względu na moich braci i bliźnich będę głosił: Pokój tobie!


Ps 85, 9
Posłucham, co mówi Pan Bóg: Oto ogłasza pokój swemu ludowi, swoim wiernym i tym, którzy Mu ufają.

Ps 147, 14
On wprowadza pokój w twe granice, syci cię obfitością zboża.

Iz 47, 18
Gdybyś z uwagą słuchał moich przykazań, twój pokój byłby jak rzeka,a twoja sprawiedliwość jak fale morza.

Iz 66, 12
Ponieważ tak mówi Pan: „Oto skieruję do niej pokój jak rzekęi wspaniałości narodów jak wezbrany potok.Będziesz karmiona jak niemowlę,będziesz noszona na rękachi pieszczona na kolanach.

Mt 5, 9
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.

 

Łk 10, 5-6
Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi».
Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój; a jeśli nie, wróci do was.


Łk 24, 36
Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: „Pokój wam!”.


J 20, 19-26
Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”.
A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane”. Tomasz, zwany Bliźniakiem, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”.