A słowo Boże rozszerzało się coraz bardziej. Dz 12,24

Wybierz artykuł::

» Cuda w Biblii

Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, opowiadajcie wszystkie Jego cuda! 1Krn 16,9


» Bóg jest dobry

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. 1J 1,5


» Słowo Boże przynosi plon

Ziarno, które padło na dobrą glebę, oznacza tych, którzy gdy usłyszą słowo sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i przynoszą plon dzięki wytrwałości. Łk 8,15


» Pokój Boży