Jedyny Bóg, Zbawiciel nasz, może was ustrzec od upadku, abyście nieskazitelni stanęli z radością przed Jego majestatem. Jemu niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od wieków, teraz i po wszystkie wieki. Amen. (List św. Judy 1, 24-25)


Usłyszałem również, jak całe stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu oraz wszystko, co się w nich znajduje, mówiło: „Siedzącemu na tronie i Barankowi uwielbienie, cześć, chwała i panowaniena wieki wieków”. (Apokalipsa św. Jana 5,13)


Liturgia niebiańska

Alleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go w Jego niebiańskiej twierdzy. Chwalcie Go za Jego potężne dzieła, chwalcie za niezmierną Jego wielkość. Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie lirą i cytrą. Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących. Wszystko co żyje, niech chwali Pana . Alleluja! (Psalm 150)


Radosny hymn dziękczynny

Wołajcie radośnie na cześć Pana, wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, przyjdźcie i radujcie się przed obliczem Jego. Wiedzcie, że tylko Pan jest Bogiem; On nas stworzył – do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Wchodźcie w Jego bramy z dziękczynieniem, na Jego dziedzińce z hymnami. Chwalcie Go, błogosławcie Jego imię, bo dobry jest Pan: Jego łaska na wieki, a Jego wierność z pokolenia na pokolenie. (Psalm 100)

Czy wiesz, że:

 • jeśli spotkamy się w niebie - będziemy uwielbiali Boga;
 • zostaliśmy stworzeni po to, by wielbić Boga;
 • Bóg jest godzien wszelkiej chwały, a więc także chwały, którą możesz Ty Mu dać;
 • możesz oddawać Bogu chwałę;
 • Jezus oddawał chwałę Ojcu przez całe swoje ziemskie życie;
 • uwielbienie Boga powinno angażować wszystkie nasze siły (ze wszystkich sił swoich, z całego serca swego);
 • Bóg chce Ci udzielać swojej chwały;
 • Bóg pragnie Twojego zdrowia, pragnie Twojego szczęścia;
 • Uwielbiając Boga otrzymujesz ogromne łaski;
 • Uwielbiając Boga spełniasz to, kim jesteś;
 • Tam, gdzie nie ma uwielbienia Boga jest piekło;
 • Bóg Cię zbawił i pragnie, byś zechciał przyjąć Jego zbawienie;
 • Jesteś zanurzony w samym sercu Boga;
 • Sam Duch Święty będzie się w Tobie modlił i kształtował Twoje uwielbienie;
 • Bóg cieszy się Tobą i pragnie, byś Ty cieszył się Nim.

 

Na naszych spotkaniach uczymy się uwielbiania Boga. Przełamujemy wstyd, zakompleksienie, strach przed oceną innych, lęk przed ośmieszeniem. Jednak przecież wszyscy się spotykamy w tym jednym właśnie celu: aby z mocą uwielbić Boga. Nie tylko nieśmiało mamrotać pod nosem, modlić się w swoich myślach - ale RADOŚNIE WOŁAĆ NA CZEŚĆ PANA (Ps 100 - patrz wyżej).

Nie, to nie jest proste. Jesteśmy Polakami, żyjemy w klimacie umiarkowanym, nauczeni jesteśmy "umiarkowania", czyli powściągliwości w okazywaniu radości. Przez rany historyczne, kulturowe, bardzo głęboko drąży nas smutek, wstyd, odrzucenie, depresja, płacz, niemoc, bezsilność...

Przyszedł jednak czas na uzdrowienie i odnowienie naszego myślenia! Wspólnota - o ile dasz sobie czas na zakorzenienie w niej (tylko zakorzeniony krzew może wydać owoce - por. Psalm 67, i Psalm 92, 14: "Zasadzeni w domu Pana zakwitną na dziedzińcach naszego Boga.") - Bóg będzie stopniowo Cię uzdrawiał. Wraz z uzdrowieniem, uwolnieniem, przyjdzie upragniona WOLNOŚĆ. Jako wolne dziecko Boga będzie Ci łatwiej uwielbiać Tego, który Cię wybawił od zła. Daj sobie szansę! Daj szansę Bogu, który niecierpliwie czeka na Twoje odnowienie!

Podniesione ręce? Wariaci? Nawet niektórzy "praktykujący chrześcijanie" mówią o nas, że jesteśmy "hare krishna". Szkoda, że nie znają wspaniałego Psalmu 63: Oto będę Cię wysławiał swym życiem i w Twoje imię będę wznosił me ręce. (werset 5). Nas jednak nie dotykają oskarżenia i ośmieszenia, przecież "Tylko w Bogu znajdę ukojenie, moje zbawienie pochodzi od Niego." (Psalm 62, 2), a Bóg niech zajmuje się tymi, którzy "knują zwodnicze podstępy, mają upodobanie w kłamstwie. Swymi ustami chwalą, a złorzeczą w sercu" (Psalm 62, 5).

Nas tylko pali wielka tęsknota..., ogarnia nas wielkie pragnienie "Jakże pragnę Cię ujrzeć w świątyni, zobaczyć Twą moc i chwałę. Bo łaska Twa lepsza nad życie; moje wargi wielbić Cię będą." (Psalm 62, 3-4).

I na szczęście Pan odpowiada na nasze wołanie i śpiewy! "Jak dobrze jest śpiewać naszemu Bogu, jak miło i przyjemnie Go wychwalać! Pan odbudowuje Jeruzalem i gromadzi wygnańców z Izraela. Uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich rany." (Psalm 147,1-3)


JAK WIELKI JEST BÓG!

UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!

NASZ BÓG JEST WIELKI, NASZ BÓG JEST SILNY!

CUDOWNE IMIĘ!

PODDAJĘ SIĘ TOBIE...

Oto jestem
Znów nisko na moich kolanach
Oddając wszystko
Oddając wszystko

Znajdujesz mnie tutaj Panie
Gdy przyciągasz mnie blisko
Rozpaczliwie Cię pragnę
Rozpaczliwie Cię pragnę

Poddaję się

Obmyj moją duszę
Jak miłosierdzie i łaska rozwijają się
Łaknę i pragnę
Łaknę i pragnę

Z ramionami szeroko rozłożonymi
Wiem, że słyszysz jak płaczę
Przemów do mnie teraz
Przemów do mnie teraz

Poddaję się
Poddaję się
Chcę poznać Cię lepiej
Chcę poznać Cię lepiej

Jak gwałtowny wiatr
Którym oddychał Jezus
Panie zrób po swojemu
Panie kieruj mną jak chcesz

Jak potężny sztorm
Zamieszaj w mojej duszy
Panie zrób po swojemu
Panie kieruj mną jak chcesz