Kim jesteśmy?

Jesteśmy katolicką wspólnotą ewangelizacyjną stowarzyszoną z Apostolskim Ruchem Wiary o nazwie: Boży Pokój. Opiekunem duszpasterskim jest ks. Jacek Pawlicki FDP.

Spotkania

Wspólnota Ewangelizacyjna Boży Pokój spotyka się w środy o godzinie 19:00 w auli przy kościele św. Józefa Robotnika w Wołominie (księża orioniści). Spotkania trwają do około 21:30.

Kurs Fundament: więcej informacji na podstronie.
Wieczory Chwały: więcej informacji na podstronie.
Transmisje spotkań: Kanał Prowadzi Mnie Jezus.

Po co?

Celem wspólnoty Boży Pokój jest ewangelizacja w mocy Bożej.
Poszerzamy Królestwo Boże doprowadzając ludzi do Jezusa
i formując ich na odważnych świadków zmartwychwstania Pana.
W trakcie cyklu formacyjnego doświadczamy nowego życia,
uzdrowienia, uwolnienia, przemiany serca, chrztu w Duchu Świętym,
a następnie krok po kroku uczymy się ewangelizowania w Jego mocy.

BO JA NIE WSTYDZĘ SIĘ EWANGELII.
ONA JEST MOCĄ BOGA
DLA ZBAWIENIA KAŻDEGO, KTO WIERZY.
Rzymian 1, 16
Zdjęcie przedstawia uwielbienie Jezusa podczas rekolekcji Apostolskiego Ruchu Wiary w Mikorzynie w 2019r.

Czym się zajmujemy?

1. Budujemy naszą wiarę.

„Mamy zaś tego samego ducha wiary, o którym jest napisane: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy.” (2 Kor 4,13)

2. Poznajemy chwałę Bożą.

Bóg, który powiedział: „Z ciemności zajaśnieje światłość”, zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach, aby nie z nas, lecz z Boga była ta przeogromna moc. (2 Kor 4, 6-7)

3. Wychwalamy Pana i głosimy chwałę Jego królestwa!

Niech sławią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię wychwalają.Niech głoszą chwałę Twego królestwa i niech mówią o Twojej potędze. (Ps 145, 10-11)

4. Serdeczni w braterskiej miłości.

Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności.Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie złorzeczcie.Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. (Rz 12, 9-18)

5. Poznajemy moc Słowa Bożego.

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. (Rz 1, 16)

6. Przyjmujemy moc Ducha Świętego.

Nie dziw się, że ci oznajmiłem: Trzeba, abyście narodzili się na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko jego szum. Tak też jest z każdym, który zrodził się z Ducha”.
(Jan 3, 7-8)

7. Służymy darami Ducha Świętego dla budowania Kościoła.

Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. (1 Kor, 14,1)

8. Ewangelizujemy.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami,węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. (Marek 16, 15-18)

Jednym z dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez naszą Wspólnotę są Wieczory Chwały i Wieczory Wiary.

9. Jesteśmy wierni celom służby Charis w Kościele Katolickim.

10. Formujemy się według autorskiego programu ewangelizacji z mocą (patrz: formacja ucznia)

Czy każdy może do nas przyjść na spotkanie?

Zapraszamy Cię bardzo serdecznie! Jeśli Twoim pragnieniem jest doświadczanie żywego Boga w swoim życiu i we wspólnocie, to znaczy, że czeka Ciebie (i nas) wiele wspaniałych łask!

Początki Wspólnoty

Początki naszej wspólnoty sięgają jesieni 2018r. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych (REO) powstała przy parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Około 10 osób rozeznało dalsze wzrastanie w wierze w Apostolskim Ruchu Wiary, którego opiekunami są księża orioniści. Dlatego też, dzięki rozeznaniu, zgodzie i błogosławieństwie ks. biskupa Romualda Kamińskiego oraz księży orionistów na początku 2020r. powstała nasza nowa wspólnota. Obecnie w parafii działają dwie wspólnoty charyzmatyczne: Odnowy w Duchu Świętym i Apostolskiego Ruchu Wiary.

18 XII 2019 – od lewej: Jacek Weigl, ks. bp Romuald Kamiński, ks. proboszcz Jacek Pawlicki FDP, Jacek Piotrowicz, Robert Skassa

18 grudnia 2019r. otrzymaliśmy od biskupa Romualda Kamińskiego błogosławieństwo na powstanie wspólnoty ewangelizacyjnej w ramach Apostolskiego Ruchu Wiary w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Dziękujemy za błogosławieństwo ks. Biskupa Romualda Kamińskiego (ordynariusza diecezji warszawsko praskiej), ks. Proboszcza Jacka Pawlickiego FDP, ks. Prowincjała Krzysztofa Misia FDP, ks. Sekretarza Prowincji Michała Szczypka FDP, ks. Asystenta Kościelnego Apostolskiego Ruchu Wiary Piotra Jaska FDP.