A Jezus podszedł do nich i powiedział: „Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach!
(Mt 28, 18-19a)

Zapraszamy Ciebie do formacji zmierzającej do życia pełnią Ewangelii
i do odważnego świadczenia o Jezusie!
Nasza formacja, jak wierzymy, jest wolą samego Pana, abyśmy stali się Jego wysłannikami.

Pozwól nam, Twym sługom, odważnie głosić Twoje słowo! Wyciągnij swoją rękę, aby w imię Twojego świętego Sługi, Jezusa, dokonywały się uzdrowienia, znaki i cuda”! Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym przebywali. Napełnił ich Duch Święty, a oni odważnie głosili słowo Boże.

Dzieje Apostolskie 4, 29b-31
Uwielbiajmy Jezusa naszego Pana!

Cykl formacyjny:

 1. Kurs Fundament (5 tygodni).

  – Miłość
  – Krzyż
  – Moc Jezusa
  – Zwycięstwo nad diabłem
  – Nowe Życie, chrzest w Duchu Świętym

  Kurs Fundament rozpoczyna się na nowo co około 2-3 miesiące.
 2. Filar Wiary (ok. 20 tygodni).

  Na podstawie Słowa Bożego poznajemy wiarę, która ma ponadnaturalne cechy. Otrzymaliśmy ją na chrzcie świętym jako potencjał, gotowy do wzrostu i działania dzięki Słowu Pana.
 3. Filar Uzdrowienia (ok. 20 tygodni).

  Uczymy się biblijnych zasad Bożego daru uzdrowienia, tak, abyśmy z wiarą stosowali moc Bożą we własnym życiu i podczas głoszenia Jezusa.
 4. Filar Chwały Bożej (ok. 20 tygodni).

  Poznajemy chwałę Bożą opisaną w Biblii, uczymy się życia uwielbieniem.
 5. Filar Misji (ok. 20 tygodni).

  Poznajemy naukę Kościoła Katolickiego w zakresie misji ewangelizacyjnej świeckich.
 6. Filar Miłości (ok. 20 tygodni).

  Uczymy się biblijnych zasad miłości.
 7. Ładowanie.

  Trwamy we wspólnocie we wspólnym pogłębianiu tematów:

  – Moc Boża w Słowie Bożym
  – Modlitwa
  – Sakramenty (szczególnie Eucharystia i Pojednanie)
  – Charyzmaty