A słowo Boże rozszerzało się coraz bardziej. 

Dz 12,24