Rozkoszuj się Panem!

Rozkoszuj się Panem!

Gdy przebywasz w obecności wspaniałej osoby, możesz się nią rozkoszować. Jej wspaniałość wchodzi do twojego wnętrza. Oczy Jezusa są wyjątkowe. Zachwyca w nich to, że On wie o tobie wszystko, a jednak bardzo chce słuchać tego, o czym myślisz, co przeżywasz, jakie masz marzenia, jakie potrzeby, czego się boisz, co ci nie wyszło i za co jesteś wdzięczny. Chwała Boża sama cię okrywa niebiańskością i z twojego serca samoistnie wyrywa się uwielbienie.

Rozkoszuj się Panem, On spełni prośby twego serca. Odsłaniaj przez Panem swoją drogę i na Nim oprzyj swe nadzieje, a On będzie działał. Ps 37, 4-5